SoFi áp dụng cho một điều lệ ngân hàng quốc gia Hoa Kỳ

Bài viết này giải thích lý do tại sao bạn nên đăng ký Điều lệ Ngân hàng Quốc gia Hoa Kỳ nếu bạn là người tự làm chủ. Trong một số trường hợp, khi bạn đăng ký điều lệ, bạn sẽ phải tuân theo nhiều quy định bổ sung cho các quy định áp dụng cho Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác.

Để xác định xem bạn có cần Điều lệ Ngân hàng Quốc gia Hoa Kỳ hay không, bạn phải hiểu sự khác biệt giữa điều lệ và giấy phép. Giấy phép là một đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn có thể hoạt động hợp pháp và an toàn mà không gặp sự cố và các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp sẽ được tiến hành một cách phù hợp. Điều lệ là một thỏa thuận pháp lý cho phép người tự làm chủ hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định.

Khi bạn nộp đơn xin giấy phép, bạn sẽ phải tuân theo nhiều quy tắc và quy định mà Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác yêu cầu. Nhưng khi bạn nộp đơn xin điều lệ, bạn sẽ phải đồng ý với một loạt các quy tắc và quy định dành riêng cho các lĩnh vực hoạt động mà doanh nghiệp sẽ phải tuân theo. Theo nghĩa này, không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ không phải tuân theo các quy định do người tự làm chủ. Do đó, có thể tốt hơn cho bạn để có được giấy phép cho phép bạn hoạt động mà không có bất kỳ quy định pháp lý bổ sung nào áp đặt cho bạn.

Điều lệ ngân hàng quốc gia Hoa Kỳ là điều sẽ giúp bạn cung cấp bảo mật cho những người mà bạn đang giao dịch và cũng là điều có thể giúp bạn bảo vệ doanh nghiệp của mình. Yêu cầu đối với bảo mật này là một cái gì đó tách biệt với các yêu cầu pháp lý được áp đặt cho một người, chẳng hạn như khi họ xin giấy phép hoạt động trong một số lĩnh vực kinh doanh.

Bạn nên đảm bảo rằng bạn có tất cả các tài liệu và giấy tờ mà bạn cần nộp để đảm bảo rằng bạn đã tuân thủ tất cả các yêu cầu được đưa ra. Có tài liệu phù hợp sẽ giúp bạn tránh các vấn đề có thể xảy ra khi bạn không gửi tài liệu và giấy tờ phù hợp. Ví dụ: nếu bạn không gửi tài liệu phù hợp, bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ phải đợi ứng dụng của mình được xử lý trước khi bạn có thể sở hữu giấy phép mới.

Bạn cũng nên nhớ rằng một khi bạn được ban hành Điều lệ ngân hàng quốc gia Hoa Kỳ, bạn sẽ được yêu cầu tiếp tục cung cấp tài liệu khi cần thiết. Nếu bạn ngừng cung cấp tất cả các tài liệu khi cần, ngân hàng sẽ có thể cho rằng bạn không tuân thủ các yêu cầu của thỏa thuận tự làm chủ. Đây có thể là một vấn đề, vì bạn có khả năng bị mất tiền bằng cách không cung cấp tất cả các tài liệu được yêu cầu.

Ngoài các yêu cầu của Điều lệ Ngân hàng Quốc gia Hoa Kỳ, bạn sẽ cần tiếp tục cung cấp danh sách khách hàng mà bạn đang giao dịch và cũng là danh sách các khoản thanh toán mà bạn đang thực hiện thường xuyên. Hai thông tin này có thể giúp ngân hàng biết bạn đang giao dịch với khách hàng như thế nào, bạn đang nhận bao nhiêu tiền và cách bạn tiêu tiền.

Có một Điều lệ Ngân hàng Quốc gia Hoa Kỳ có thể rất có lợi cho bạn và doanh nghiệp của bạn. Điều quan trọng là phải hiểu rằng có những quy định mà bạn cần phải tuân theo và rằng các trách nhiệm mà bạn phải không luôn luôn liên quan đến các yêu cầu được quy định trong thỏa thuận pháp lý mà bạn ký với Ngân hàng.